Pneumatyczny klucz dynamometryczny, seria RAD TV

RAD TV řeší problém často se objevující při šroubování pneumatickými utahováky: nesprávný přívod vzduchu a špatná obsluha nástroje mohou způsobit rozdíly v krouticích momentech vytvořených nástrojem. Díky klíči RAD TV pracovník obdrží jasný vizuální signál, který jej informuje, zda se skutečný krouticí moment neodchyluje od cílového, a to umožnuje snížit počet chyb během šroubování. Díky grafickému zobrazení krouticího momentu v reálném čase prostčednictvím komunikace přes Bluetooth je možné dosáhnout velmi vysoké přesnosti.

Kromě možnosti kalibrace na pracovišti je tento pneumatický momentový klíč vybaven následujícími funkcemi:
• snadný záznam a sběr dat
• okamžité zobrazení krouticího momentu
• grafické načítání v reálném čase
• kontrolka indikující úspěšnou nebo neúspěšnou práci („OK“ nebo „NOK“)
• aplikace pro chytré telefony / tablety
• Bluetooth konektivita

Tabs